Контакти

Пощенски адрес:

Box 1058 Sentrum
N-0104 Осло
Норвегия

Адрес за посещение:

Geitmyrsveien 7d,
0171 Осло
Норвегия

Телефонен номер:

+47 405 35 518  (Тимоти Медорс)

Нужна ти е повече информация?

Не се срамувай. Уведоми ни, ако имаш въпроси!