Благата вест до младежите по света

Училища, Улици, Екрани

Как можем да достигнем младите хора с Евангелието?

Как можем да го направим достъпно по начин, по който те могат да разберат?

Как можем да достигнем всички тези млади хора, които никога не са стъпвали в църква?

Това са важни въпроси, които задвижват видението на Jesus Revolution, а именно да разпространи Благата вест на младежите по света. Копнеем да видим как любовта и присъствието на Бог да среща младите хора по света . Ние „горим“, за да видим спасение и изцеление да се разпространява по нациите в Европа и света.

Вярваме, че поколение се издига с различна смелост и вяра. Вярваме, че жътвата е изобилна, и че работниците имат нужда да бъдат обучени и изпратени, за да навлязат в тази жътва.

Ние вярваме в местната църква. Една от основните ни  дейности е да обучим младежите в местните църкви да достигнат до техните градове с Благата вест. Затова имаме училищно и студентско служение, наречено „Jesus Movement“. Чрез него ние ще осигурим поучение, онлайн обучение, идеи за благовестване, вдъхновение, креативни ресурси, видеа с инструкции и т.н.!

Ние също организираме турне с концерти, лятно мисионерско пътуване, турнета на тийм в служение, новогодишни фестивали и обучаваме млади хора чрез нашата едногодишна програма в различните бази в Европа.

Всичко за спасението на младежите по света!