The Gospel to the Youth of the World

Училища, улици, екрани

Горящи Въпроси

Как да достигнем до младите, които никога не са стъпвали в църква? Как можем да го направим достъпно за тях по начин, по който могат да го разберат?

Това са “горящите” въпроси, които движат видението на Jesus Revolution: да дадем Евангелието на младите по света. Ние жадуваме да видим младите хора по целия свят, да бъдат срещнати от любовта и присъствието на Бог. Ние горим да видим спасение и изцеление да се случват в нациите в Европа и по света.

Ние вярваме, че поколение се издига с различна смелост и вяра. Ние вярваме, че жътвата е изобилна, а работниците трябва да бъдат обучавани и изпратени да навлязат в тази жътва.

Ние вярваме в местната църква. Една от главните активности е да екипираме младите в местната църква да достигнат техните градове с Евангелието. За тази цел имаме училищно и студентско служение, наречено Jesus Movement, чрез което ние предоставяме поучения, онлайн обучение, идеи за благовестване, вдъхновение, креативни ресурси, видеа с инструции и много повече!

Също организираме концертни турнеталетни мисии, мисионерски тиймове, новогодишни фестивали и обучаваме млади хора, чрез нашата едногодишна програма в различните ни бази в Европа!

Кратка история

Jesus Revolution е стартирало през 1997 година от Стефан и Анне Кристиансен с видението да направят Евангелието достъпно до младите в Европа – и в Света! От тогава нататък са имали евангелизаторски събития и евангелизации в повече от 900 градове в 35 нации.

Организирали сме “Summer Teams” всяко лято в Европа от 1998 с участието на общо 7000 млади хора от над 30 нации. През годините Евангелието е било проповядвано на стотици хиляди на европейската младеж и много са били достигнати чрез медиите и чрез телевизионните програми.
Виждали сме десетки хиляди млади хора да приемат Исус Христос за техен Господ и Спасител.

Стратегия

Стратегически принципи

Базирайки се на нашите години в служение, ние сме развили стратегия, която е основана на няколко ключови принципа:

  • We serve national church movements around the world to help them implement national evangelism and discipleship strategies.
  • We serve and equip youth and leaders in local churches to implement local evangelism and discipleship strategies.
  • We believe that to reach the youth of the world you need to be in the world of the youth. We have therefore identified Schools - Streets and Screens as the primary “worlds” in which we should reach youth.
  • We are working towards a “cradle to college” discipleship strategy with several ministry partners.

Как служим ва тялото Христово

През 20-те години в служение в Европа, Jesus Revolution e придобила безценни умения, познания и средства да достигне до младите по света с Евангелието. Бог ни е призовал да предадем тези средства и умения до националните църковни движения по света.

Вярваме в обучението и изпращането на вярващите да достигнат до „изгубените“. Ние помагаме на националните църковни движения да установят и да водят Мисионерски Тренировъчни Училища да обучават вярващите. За да достигнат до „изгубените“, ние помагаме с установяването  и воденето на Училищно и Студенстко служение, както и с по-големи евангелизаторски събития.

Лидерски екип

Stephan Christiansen

Founder & International Director

Anne Christiansen

Founder & Board Member

Oddleiv Sandtorv

Base Director (Norway Base)

Debora Sandtorv

Base Director (Norway Base)

Sebastian Mehlen

Jesus Movement Director & Schools Manager (Norway)

Paul Hockley

Impact France Project Leader

PEF Партнъорство

“Петдесятно европейско дружество” (ПЕД)  е организация „чадър“ за национални църковни движения в Европа. Членовете на движенията от това дружество са повече от 4 милиона вярващи.

В много европейски нации, незамивисими и харизматични църкви са станали част от ПЕД движението, от части заради религиозните закони в Европа и от части заради желанието за по-голям съюз и духовна подкрепа.

  • ПЕД има своето седалище в Брюксел и помага да представи църквите членове в Европейския Съюз.
  • На събиранията на ПЕД в Стокхолм през 2017 Jesus Revolution стана официално подкрепящо служение с ПЕД, партнирайки си с движения в Европа за максимален импакт на Божието царство.